Innowacyjność

To pierwszy budynek w Bydgoszczy, w którym zastosowano żelazobeton, pierwszy, który pełnił funkcję domu towarowego.

Dziś mieści się tu Empik, ale dla kilku ostatnich pokoleń bydgoszczan to wciąż Jedynak.

Działkę, na której wcześniej znajdował się jedyny w mieście polski hotel, zagospodarowała w latach 1910-11 zamożna żydowska rodzina kupców Conitzer. Projekt domu towarowego zlecili berlińskiemu architektowi Otto Walterowi.

W pierwszym w mieście domu towarowym „Kaufhaus Conitzer und Sohne” zastosowano nowoczesną konstrukcję z żelazobetonu. W fasadzie umieszczono pełnoplastyczne rzeźby przedstawiające cztery gracje. Stylistycznie sklep Conitzerów nawiązywał do rozwiązań architektonicznych berlińskich i paryskich domów towarowych.

W okresie międzywojennym nosił nazwę Be-De-Te. W 1938 r. był to jeden z najbardziej dochodowych sklepów w Polsce. Słynął z urządzanych w nim pokazów mody.

Lata późniejsze zmieniły wygląd gmachu. Wiele detali zniszczył pożar z 1945 r., wzniecony przez czerwonoarmistów (budynek stracił wówczas spadzisty dach z okrągłymi oknami). Liczne przebudowy nastąpiły także po upaństwowieniu budynku.

Cudem przetrwały figury półnagich gracji na frontonie. Od lewej stoją: Afrodyta – bogini piękna i miłości, Eris – boginka niezgody, Hera – matka bogów oraz Atena – bogini mądrości i wojny.

W 1949 r. budynek przejęła firma państwowa Powszechny Dom Towarowy (popularny ,,pedeciak”). W latach 60. nazwę zmieniono na Domy Towarowe Centrum. Wtedy na dachu pojawił się napis ,,Jedynak”. Zdjęto go w 2000 r.